So sánh sản phẩm
Áo sơ mi Magjay Hàn Quốc 111160

Áo sơ mi Magjay Hàn Quốc 111160

  • Giá sản phẩm
  • 1.600.000 đ
  • Mã sản phẩm
  • J203OBL007
Thêm vào giỏ hàng

        키 162 / 상의 55 / 하의 55 / 허리 26인치 / FF 착용

        구김이 적은 폴리 소재로 관리에 용이하고 부담 없는 텍스처로 기분 좋게 착용 가능한 아이템이에요. 소매단에 스모크 밴딩이 있어 안정감있게 착용가능하며 뒤쪽에 버튼이 있어
        손쉽게 오픈 클로징 하실 수 있답니다.
 

        키 162 / 상의 55 / 하의 55 / 허리 26인치 / FF 착용

        구김이 적은 폴리 소재로 관리에 용이하고 부담 없는 텍스처로 기분 좋게 착용 가능한 아이템이에요. 소매단에 스모크 밴딩이 있어 안정감있게 착용가능하며 뒤쪽에 버튼이 있어
        손쉽게 오픈 클로징 하실 수 있답니다.
 

        키 162 / 상의 55 / 하의 55 / 허리 26인치 / FF 착용
Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP