So sánh sản phẩm
Áo sơ mi Magjay Hàn Quốc 270639

Áo sơ mi Magjay Hàn Quốc 270639

  • Giá sản phẩm
  • 2.180.000 đ
  • Mã sản phẩm
  • J202NBL477
Thêm vào giỏ hàng

        예진모델이 착용했을 때, 바디라인에 살짝 여유가 있는 내추럴한 핏감으로 연출되었어요.
 

        키 168 / 상의 55 / 하의 정 55 / 허리 27인치 / FF 착용
 

     소재와 세탁방법
 
        물세탁 시, 중성세제를 사용하여 30도 정도의 온도에서 손세탁 하시길 권장드려요.

 
     사이즈 TIP
 
        FF 사이즈로 제작
        44부터 55사이즈는 여유롭게 착용할 수 있으며 66사이즈는 체형에 따라 조금 핏되게 착용가능하세요.


 
     상품라벨 표기방법 및 제품 케어라벨
 
        저희 매그제이 제품은 자사브랜드 라벨과 협력사 라벨로 진행하고 있으며 상품에 따라 상이할 수 있으니 구매 시 참고하여 주세요.
 

WHITE 화이트
 
넥라인~앞여밈부분 안쪽에 심지를 부착한 원단을 한번 더 덧대어 박아
넥라인과 앞여밈부분이 탄탄하며 늘어짐이 적습니다.
카라와 커프스에도 심지를 부착하여 늘어짐이 적고 탄탄합니다.
카라는 완성후 끝부분을 스티치로 한번 더 봉제하여 시접이 들뜨지 않아 핏이 좋습니다.
소매산과 소매단에 턱을 넣어 볼륨감잇는 트렌디한 소매로 디자인하였습니다.
밑단은 시접이 보이지않게 두번 접어박아 깔끔하게 마무리하였습니다.
레이온과 나일론 혼방소재로 몸에 붙지않고 가벼워 여름내내 착용가능합니다.
Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP