So sánh sản phẩm
Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 171015

Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 171015

  • Giá sản phẩm
  • 1.780.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

슬림하게 다리라인을 살려주는
탄력갑!! 쫀쫀한 스판소재의
소프트 삭스 니하이 여성롱부츠랍니다~
요즘 한창 뜨고있는 스판소재 롱부츠에요~
5cm 통굽이 발을 안정감있게 잡아줘서
편안하고 멋스럽게 신기에 너무 좋아요~
심플하면서도 전체적으로 피트한 착화감으로
다리가 더욱 가늘어 보이는 삭스부츠에요
스타일리쉬한 핏감이 청바지나 스커트
어디에나 코디하기 좋은 스웨이드 삭스부츠랍니다~
컬러는 블랙,베이지 두가지컬러로
심플하면서도 세련되게 신으실수 있어요
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SIZE TIP

사이즈는 225~250mm까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다


SERVICE TIP

저희 소보제화만의 특별한 혜택!
구입하신 모든분의 편안한 착화감을 위해
발볼넓힘 서비스도 해드리고 있는점~
참고 부탁드릴께요~

(발볼넓힘을 원하시면 주문시 배송요청사항
"조금늘림/많이늘림"을 남겨주세요)

Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP