So sánh sản phẩm
Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 171016

Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 171016

  • Giá sản phẩm
  • 1.820.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

다리라인을 슬림하고~
신축성이 좋아서 쫀쫀하게 잡아주는
기모안감 삭스 여성롱부츠에요~
무릎밑으로 잘빠진 기장 높이가
요즘 얼마나 선풍적인 사랑을 받는줄 몰라요
3cm 낮은굽에 탄력좋은 스판소재
착용감을 편하게 해줌과 동시에
따뜻함을 선사해줄 기모안감으로
추워진 날씨에 필수 롱부츠랍니다~
신축성도 너무 좋아 바지위로 신어도
누구나 걱정없이 신으실수 있답니다~
컬러는 블랙,베이지 두가지컬러로
어디에나 깔끔하게 잘 어울리는 슈즈랍니다~
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SIZE TIP

사이즈는 225~250mm까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다


SERVICE TIP

저희 소보제화만의 특별한 혜택!
구입하신 모든분의 편안한 착화감을 위해
발볼넓힘 서비스도 해드리고 있는점~
참고 부탁드릴께요~

(발볼넓힘을 원하시면 주문시 배송요청사항
"조금늘림/많이늘림"을 남겨주세요)

Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP