So sánh sản phẩm
Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 17102

Boots cổ cao Sovo Hàn Quốc 17102

  • Giá sản phẩm
  • 1.820.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

깔끔하게 잘빠진 핏라인과
고급스러운 골드딕장식이 매력적인
골드포인트 퍼안감 여성롱부츠랍니다.
심플하면서도 세련되고
7cm 통굽의 편안한 착화감으로
매일매일 신어도 질리지 않는 롱부츠에요~
거기에 따뜻함을 선사해줄 퍼안감으로
추워진 날씨에 필수아이템이랍니다~
컬러는 블랙,브라운 두가지 컬러로
어디에나 베이직하게 신을수 있는 롱부츠랍니다~
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SIZE TIP

사이즈는 225~250mm까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다

Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP