So sánh sản phẩm
Giầy cao gót Sovo Hàn Quốc 130104

Giầy cao gót Sovo Hàn Quốc 130104

  • Giá sản phẩm
  • 1.550.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

귀여움을 한껏~살린
미들통굽 스트랩 메리제인 여성펌프스에요~
높지않은 5cm굽높이라서
누구나 데일리슈즈
편안하게 신기에 너무 좋아요~
사이즈는 225~250까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SIZE TIP

사이즈는 225~250mm까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다


SERVICE TIP

저희 소보제화만의 특별한 혜택!
구입하신 모든분의 편안한 착화감을 위해
발볼넓힘 서비스도 해드리고 있는점~
참고 부탁드릴께요~

(발볼넓힘을 원하시면 주문시 배송요청사항에
"조금늘림/많이늘림"을 남겨주세요)Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP