So sánh sản phẩm
Giầy đế thấp Sovo Hàn Quốc 130114

Giầy đế thấp Sovo Hàn Quốc 130114

  • Giá sản phẩm
  • 1.450.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

세련되게 잘빠진 뾰족한 앞코쉐입
발볼 스티치 포인트가 매력적인
심플 소프트 페니 여성로퍼랍니다~
3cm 낮은굽의 편안한 쿠션감으로
정말 편안하게 신으실수 있답니다~
심플하면서도 세련된 스타일에
누구나 멋스럽게 신으시기 좋아요~
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SERVICE TIP

저희 소보제화만의 특별한 혜택!
구입하신 모든분의 편안한 착화감을 위해
발볼넓힘 서비스도 해드리고 있는점~
참고 부탁드릴께요~

(발볼넓힘을 원하시면 주문시 배송요청사항에
"조금늘림/많이늘림"을 남겨주세요)
Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP