So sánh sản phẩm
Giầy đế thấp Sovo Hàn Quốc 130115

Giầy đế thấp Sovo Hàn Quốc 130115

  • Giá sản phẩm
  • 1.320.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
MD COMMENT

세련된 스퀘어 앞코쉐입
유니크한 뒷라인밴딩이 돋보이는
밴딩 심플 여성플랫슈즈랍니다~
앞모습은 플렛슈즈~!!!
뒷모습은 드라이빙 슈즈!!!
1cm굽높이와 밴딩디테일로 편하게 신기 좋아요^^
라인도 슬림해서 발도 슬림해 보인답니다~
컬러는 베이직한 여섯가지 컬러
데일리슈즈로 신으시기 넘 좋답니다~
부드러운 소재로 제작하여
시간이 지날수록 더욱 편안하게 착용 가능해요
더불어 눈에 보이지 않는 부분까지
까다롭게 제작하는 소보만의 특별한 디자인 공식으로
가볍고 견고한 아웃솔에
미끄럼 방지를 위한 논슬립가공을 추가하여
편안하며 안정적인 워킹을 돕습니다.


SIZE TIP

사이즈는 225~250mm까지 준비된 제품으로
상세 사이즈표를 참고해주시면 되구요
정사이즈로 나온 슈즈로 소보모델은
235를 착용했으며 예쁘게 잘 맞았답니다


SERVICE TIP

저희 소보제화만의 특별한 혜택!
구입하신 모든분의 편안한 착화감을 위해
발볼넓힘 서비스도 해드리고 있는점~
참고 부탁드릴께요~

(발볼넓힘을 원하시면 주문시 배송요청사항에
"조금늘림/많이늘림"을 남겨주세요)

Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP