So sánh sản phẩm
Phụ kiện Styleonme Hàn Quốc 170536

Phụ kiện Styleonme Hàn Quốc 170536

 • Giá sản phẩm
 • 630.000 đ
Thêm vào giỏ hàng
 
 
 
 
 

 

 • 모델컷
 • 상품컷 및 사이즈
 • 상품후기 및 상품질문
 • 함께 코디한 상품
 • 모델정보

 

* 본 상품의 단품사진이미지는 바로 위(모델컷 최하단)에서 확인해주시길 바랍니다.

 

소재 : 메탈신주도금
스판 :  
제조일 : 2020-03
제조국 : 한국
제조사 : (주)스타일온미 제휴사
구매팁 :  
세탁관리 :  
 

 

( 단위 : cm ) ※ 추천 사이즈 표기는 실제 입으시는 사이즈와 다를 수 있으며 갖고 계신 다른 옷과 비교 후 구매하시길 권장합니다.
사이즈 총길이
FREE 7

 

AS담당자 :
본사 접수 후 처리해드립니다.
품질보증기한 : 관련법 및 소비자 분쟁해결규정에 따름
주의사항 : 세탁기 사용가능상품은 뒤집은 후 세탁망에 넣어 세탁해야 합니다. 니트는 세탁기/무리한 손세탁시 보풀이 생길 수 있습니다. 비즈장식은 장식을 기준으로 접거나 구김을 주지 말아야 하며 세탁기/손세탁시 손상될 수 있으니 되도록 드라이크리닝을 합니다. 네이비/블랙 등 짙은 컬러의 바지(특히 청바지)는 이염될 수 있으니 몇번 세탁하실때까지 되도록 밝은 색상의 의류와 같이 입는 것은 피해주시고 세탁시에는 중성세제로 단독 손세탁해야 합니다. 30도 이상의 온도로 세탁시 의류가 줄어들 수 있습니다. 취급주의로 인한 제품손상시 책임지지 않습니다. 소재별 세탁법은 본 페이지 하단의 세탁법을 참조바랍니다.

 

 

 • 모델컷
 • 상품컷 및 사이즈
 • 상품후기 및 상품질문
 • 함께 코디한 상품
 • 모델정보

 


 

이 상품을 구매한 고객님들의 상품후기입니다.

REVIEW | 문의글 혹은 악의적인 비방글은 무통보 삭제된다는 점 유의해주세요^^

Vui lòng liên hệ chủ website.
TOP